VestaCP: WordPress İçerik Dizinine Ulaşılamadı Hatasını Düzeltme

Bu sorun genellikle eklenti ve tema eklerken/silerken meydana gelmektedir.

Sorunu çözmek için dosya izinlerini düzeltmemiz gerekiyor.

Ek olarak wp-config.php dosyasına da manuel olarak ftp bilgileri ekleyeceğiz. Öncelikle dosya izinlerini değiştirelim;

Dosya izinlerini 664 olarak değiştir:

find /home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/ -type f -exec chmod 664 {} \;

Klasör izinlerini 775 olarak değiştir:

find /home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/ -type d -exec chmod 775 {} \;

Dosya ve klasör grubu sahipliğini yönetici olarak değiştirin:

chgrp -R admin /home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/

Manuel olarak ftp ayarlarını girelim:

define('FTP_HOST', 'IP_ADRESI');
define('FTP_USER', 'FTP_KULLANICI_ADI');
define('FTP_PASS', 'FTP_SIFRESI');
define('FTP_SSL', false);
define('FTP_BASE', '/home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/');
define('FTP_CONTENT_DIR','/home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/wp-content/');
define('FTP_PLUGIN_DIR','/home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/wp-content/plugins/');
define('WP_CONTENT_DIR','/home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/wp-content');
define('WP_PLUGIN_DIR','/home/admin/web/kendisiteniz.com/public_html/wp-content/plugins');
define( 'FS_METHOD', 'direct' );

Bir cevap yazın