Ubuntu 20.04’e PHP 8 Kurulumu

PHP 8 olarak Ubuntu 20.04’te varsayılan olarak gelmemektedir. O yüzden Ondřej Surý adlı arkadaşımızın deposunu kurup yükleme yapacağız.

PHP Deposunu Ekleme

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

PPA’yı yani özel depomuzu ekledik. Şimdi PHP 8 kurulumu yapabiliriz.

PHP Apache Modülü Kurulumu

sudo apt update
sudo apt install php8.0 libapache2-mod-php8.0

Yüklemeyi yaptık şimdi apache’ye restart atalım.

sudo systemctl restart apache2

Apache’yi PHP-FPM ile Yapılandırma

Php-Fpm, PHP için bir FastCGI işlem yöneticisidir. Gerekli paketleri kurmak için aşağıdaki komutu çalıştıralım:

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm libapache2-mod-fcgid

Varsayılan olarak PHP-FPM, Apache’de etkinleştirilmemiştir. Etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştıralım:

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.0-fpm

Php-fpm etkinleştirdik. Şimdi apache’ye restart atalım.

systemctl restart apache2

PHP 8’i Nginx ile Kuralım

Nginx, PHP dosyalarını işlemek için yerleşik desteğe sahip değildir. PHP dosyalarını işlemek için PHP-FPM’yi kullanacağız. PHP ve PHP FPM paketlerini kurmak için aşağıdaki komutları çalıştıralım:

sudo apt update
sudo apt install php8.0-fpm

Kurulum tamamlandığında php-fpm otomatik olarak başlayacaktır. Kontrol etmek isterseniz aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.

systemctl status php8.0-fpm

Aşağıdaki gibi bir çıktı alacağız:

● php8.0-fpm.service - The PHP 8.0 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php8.0-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-12-03 16:10:47 UTC; 6s ago
Artık Nginx sunucu bloğunu düzenleyebilir ve Nginx'in PHP dosyalarını işleyebilmesi için aşağıdaki satırları ekleyebiliriz:
server {
  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.0-fpm.sock;
  }
}

Şimdi nginx servisini yeniden başlatalım.

sudo systemctl restart nginx

PHP Uzantılarını Kurma

PHP uzantıları, PHP’nin temel işlevlerini genişleten derlenmiş kitaplıklardır. Uzantılar paket olarak mevcuttur ve apt ile kolayca kurulabilir:

sudo apt install php8.0-[UZANTI_ADI]

Örnek olarak mysql ve gd uzantılarını kuralım.

sudo apt install php8.0-mysql php8.0-gd

Sonuç
PHP 8’i Ubuntu 20.04 sunucusuna kurmak basit bir iştir. Tek yapmamız gereken php deposunu etkinleştirmek ve apt ile PHP 8’i kurmaktır.

Herhangi bir sorunuz veya geri bildiriminiz varsa, yorum yapmaktan çekinmeyin.